پاک کردن تنظیمات پروکسی مرورگر کروم - TurboVPN | خرید VPN پرسرعت

پاک کردن تنظیمات پروکسی مرورگر کروم

تنظیمات Proxy

برای تنظیمات Proxy ابتدا از بالا گوشه‌ی سمت راست مرورگر وارد Settings شوید.

در صفحه‌ی باز شده سربرگ Settings را انتخاب کنید.

در صفحه‌ی باز شده از قسمت Network گزینه‌ی Change proxy settings … را انتخاب کنید.

در صفحه باز شده از سربرگ Conncetions وارد قسمت LAN Settings شوید.

درصفحه‌ی باز شده در قسمت Proxy Server گزینه‌ی Use a proxy server for your LAN نباید انتخاب شده باشد.

در صورتی‌که این گزینه تیک دارد لطفا تیک را بردارید و صفحه را OK کنید.

در ادامه صفحه‌ی قبل را نیز OK کنید تا تنظیمات ذخیره شود.

بازگرداندن تنظیمات مرورگر به حالت پیش فرض (ریست کردن مرورگر)

برای باز گرداندن تنظیمات مرورگر کروم به حالت پیش‌فرض مراحل زیر را انجام دهید.

ابتدا از بالا سمت راست وارد Settings شوید.

در صفحه‌ی باز شده وارد سربرگ Settings شوید.

در پایین صفحه‌ روی گزینه‌ی Show advanced settings کلیک کنید.

سپس در پایین صفحه از قسمت System گزینه‌ی Reset settings را انتخاب کنید.

مفید بودن مقاله برای کاربران